Blackjack

lackjack uppfanns sannolikt någon gång i slutet av 1500-talet. Den tidigaste litterära beskrivningen av spelet återfinns i en bok från 1601-1602 så sannolikt uppfanns spelet strax innan boken skrevs, såvida författaren själv inte uppfann spelet i samband med att han skrev boken. I blackjack har man ett stort blackjackbord som även det är klätt med en grön duk med en massa markeringar. Dessa markeringar berättar för spelarna var de ska placera sina insatser. Varje spelare får sedan två kort tilldelade och målet i blackjack är att kortens adderade värde ska hamna så nära 21 som möjligt, utan att överstiga 21 eftersom man då blir tjock och förlorar direkt. I blackjack spelar man mot huset och inte mot de andra spelarna. Så om man sitter 6 personer vid bordet så spelar alla mot huset. Om en spelare får blackjack och vinner så innebär inte det att nästa spelare har chans att få 21 och vinna även han/hon.

Blackjack är enkelt att lära sig men vilken framgång du har vid blackjackborden beror på hur mycket tankeverksamhet och strategi du lägger på spelet. Casinons rigorösa övervakningsverksamhet beror på att många har försökt manipulera spelet genom tiderna; matematiker, teamwork och korträkning. Här gör vi det enkelt för oss och tittar på enkla grundläggande strategier du kan använda dig av för att uppnå framgång i detta ädla spel.

Det första du bör känna till är att korten har olika värde. Korten mellan två och 10 har det värdet som anges. Korten mellan knekt och kung är värda 10 och essen är värd ett eller 11, beroende på vilket som är det klokaste valet vid varje tillfälle. Blackjack är när två kort; ett ess och ett kort med värdet 10 – ger värdet 21, det är Blackjack.

21 och “tjock”

Blackjack handlar om att antingen få 21 – eller den högsta handen vid bordet, en bättre hand än den banken/dealern har. Banken är den du ska vinna över. Det kan vara flera spelare vid ett blackjackbord och alla spelare kan vinna över banken i en giv, eller förlora när banken har blackjack. Du spelar alltså inte mot de övriga spelarna. Vissa spelare glömmer vem som är den verkliga opponenten och kör sitt eget race.

Det är den typ av spelare som missat grundläggande kunskaper i spelets regler. de typen av spelare tar gärna ytterligare kort när vederbörande upplever sig ha en låg hand, de chansar, vilket ofta resulterar i att de blir “tjocka”. Att bli tjock eller bust innebär att kortens värde är mer än 21 – och då har du per automatik förlorat spelet. Det gäller även banken. Är banken tjock så vinner alla kvarvarande spelare.

Grundläggande blackjack-strategi.

Anta att du har en hand med värdet 12, en tia och en tvåa. Chanstagaren tar ytterligare ett kort. Den strategiske spelaren tar sig en titt på bankens kort och ser att banken uppvisar en fyra. Då tänker strategiska att det är stor chans att banken blir tjock eftersom banken måste ta ett nytt kort så länge dom handens värde är lägre än 17. Chanstagaren får en tia och åker ur given.

Blackjack handlar alltså om huvudräkning, sannolikheter och strategi. Utöver detta finns det andra regler att använda sig av som att du kan dela två kort av samma valör. En enkel regel rörande detta brukar säga att Ess ska man alltid dela, och femmor ska man aldrig dela på. När det gäller blackjack så är gratisbord och play game mycket användbart. Där kan du öva upp en fungerande strategi.